Nom: Autocars Vendrell SL
Adreça: Plaça Sant Joan, 13
Codi Postal: 08720
Població: Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Telèfon / FAX: +34 93 892 25 44 / +34 93 818 15 99
E-mail: info@autocarsvendrell.com

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA
FOLI xxx TOM xxx FULLA xxx INSCRIPCIÓ xxx C.I.F. xxxxxxxx

Avís legal
Les marques, els logos, el disseny gràfic, l'arquitectura d'informació, les bases de dades, els índexs i el codi font en llenguatge HTML o JavaScript inclosos són propietat de l'empresa propietària d'aquest lloc web Aquest web o qualsevol part del mateix no es pot reproduir, duplicar, copiar, comercialitzar, revendre ni utilitzar amb finalitat comercial si l'empresa propietària d'aquest lloc web no hi atorga el seu consentiment explícit. La responsabilitat derivada d'utilitzar materials protegits pels drets de la propietat intel·lectual que apareixen és responsabilitat exclusiva de l'usuari.
La infracció dels drets de marca, propietat de l'empresa propietària d'aquest lloc web, comportarà la persecució civil i, si escau, penal en virtut de les lleis i els tractats internacionals vigents.

Política de privacitat de dades
Confidencialitat
L'empresa propietària d'aquest lloc web es compromet a mantenir totes les dades que ens faciliten els nostres usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-les a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de l'LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre). En alguns serveis que ofereixen l'opció d'emplenar un formulari sol·licitem alguna de les dades anteriors amb la finalitat única de poder oferir-li una millor atenció.
Qualsevol dada que ens faciliti rep les mateixes condicions de confidencialitat.

<< tancar